Τζάκια Λέβητας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ  
Ο Λέβητας μπορεί να συνδεθεί στην παραδοσιακή εγκατάσταση του διαμερίσματός σας ως μοναδική πηγή θερμότητας ή σε παράλληλη σύνδεση με λέβητα αερίου , πετρελαίου και ενδοδαπέδια.
Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με μπόιλερ  για την ταχεία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Η υψηλή απόδοση του λέβητα NEF εξασφαλίζεται στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, μέσω σωλήνων που εκμεταλλεύεται  όλη τη θερμότητας της φλόγας.